Rör dig mer, sitt mindre och var fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag.

Nu är fysiskaktivitet viktigare än någonson. Inte minst för dig som är gravid eller nybliven mamma.

Vi Fysioterapeuter skulle önska att Folkhälsomyndigheten kompletterar sitt budskap med:

"Rör dig mer, sitt mindre och var fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag."

Jag hjälper dig gärna att kommaigång med träningen vid fysiskt eller digitalt besök.

Onsdagar kör också vi e